آمارگیری در بیلیارد (توانایی خود را بسنجید)

مهمترین آمارگیری که جهت سنجش توانایی بازیکن در هر یک از بازیهای بیلیارد می توان در نظر گرفت میانگین توپهای پاکت شده در یک نوبت (AVERAGE BALLS per INNING (Ave B.P.I.)) می باشد. این آمار نشان دهنده استراتژی بازی و قدرت پاکت کردن توپ بازیکن می باشد.


یک INNING یا نوبت بازی به این صورت تعریف می شود : هر نوبت که بازیکن حداقل یک توپ را پاکت کند یک INNING است. اگر بازیکن ضربه اول را safe بازی کند یک نوبت بازی (INNING ) محسوب نمی شود.

تعداد نوبتها/مجموع توپهای پاکت شده= B.P.I

مثال : یک بازیکن که 100 توپ را در 25 نوبت پاکت می کند دارای میانگین B.P.I برابر با 4 می باشد.

زمانی که B.P.I بازیکن مشخص شد، می توان احتمال پاکت کردن هر ضربه را بدین صورت نشان داد:

درصد احتمال پاکت کردن هر ضربه :

B.P.I. / B.P.I +1

مثال : برای بازیکن مثال قبل که B.P.I او 4 بود درصد احتمال پاکت کردن هر ضربه 4/5 یعنی 80% می باشد.


از طریق درصد احتمال پاکت کردن هر ضربه، می توان درصد احتمال پاکت کردن تعداد مشخص توپ (X) در یک نوبت را توسط فرمولYx تعیین کرد.

مثال: درصد احتمال پاکت کردن 7 توپ در یک نوبت توسط بازیکنی با B.P.I 80% برابر است با :

Y^X = 0.8^7 = 0.2097 = 20.97%

یا

20.97% =0.8 * 0.8 * 0.8 * 0.8 * 0.8 * 0.8 * 0.8

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
بیلیارد سرخوشیان (سال تاسیس 1344 اولین تولیدکننده میز بیلیارددر ایران)
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : نصب میز بیلیارد، تعمییرات میز بیلیارد، میز بیلیارد، قیمت میز بیلیارد، بیلیارد، ایتبال، اسنوکر، میز ایت بال، میز اسنوکر، قیمت میز ایت بال، قیمت میز اسنوکر، لوازم بیلیارد، چوب ایت بال، چوب اسنوکر، ماهوت، شار
  • نوع مالکیت: جواز کسب (مغازه)
  • تلفن: 021-66705602