سیستم لوزی (Diamond system) (2)

گام سوم : تجسم شماره موقعیت کیوبال

حال زمان اعمال فرمول جادویی فرا رسیده : A = S – F

A = 50 – 20

A = 30

مقدار A یعنی 30 طبق جدول زیر داده شده است.

توجه کنید که بین مقادیر 50 تا 90 بر روی باند بلند، فواصل دهتایی به نصف فاصله دو لوزی تبدیل می شود.

مقدار

نقاط بر روی باند بلند

0

لوزی صفر (گوشه باند)

10

اولین لوزی

20

دومین لوزی

30

سومین لوزی

40

چهارمین لوزی

50

پنجمین لوزی

60

بین پنجمین و ششمین لوزی

70

ششمین لوزی

80

بین ششمین و هفتمین لوزی

90

هفتمین لوزی

توجه کنید که اگر نقطه شروع بر روی باند کوتاه قرار دارد (بزرگتر یا مساوی با 50)، نقطه هدف لوزی روی لبه میز می باشد (به این معنی که باید نقطه مورد نظر روی لبه میز را هدف بگیرید). اگر نقطه شروع روی باند بلند باشد (کمتر از 50)، نقطه هدف بر روی باند و در مقابل لوزی مربوطه می باشد. به عنوان مثال در هر دو مورد زیر مقدار A برابر با 20 می باشد در حالی که نقاط برخورد با باند متفاوت می باشند.

اگر توپ اول چسبیده به باند نباشد

اگر توپ شما به باند نزدیک نمی باشد برای یافتن عدد مربوط به آن چوب خود را مانند محوری که مرکز چرخش آن توپ مورد نظر باشد در دست گرفته و موازی سطح میز قرار دهید. سپس آنرا در زوایای مختلف قرار داده و برای هر زاویه مقادیر را در فرمول A = S – F قرار دهید تا نقطه مورد نظر را پیدا کنید.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
بیلیارد سرخوشیان (سال تاسیس 1344 اولین تولیدکننده میز بیلیارددر ایران)
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : نصب میز بیلیارد، تعمییرات میز بیلیارد، میز بیلیارد، قیمت میز بیلیارد، بیلیارد، ایتبال، اسنوکر، میز ایت بال، میز اسنوکر، قیمت میز ایت بال، قیمت میز اسنوکر، لوازم بیلیارد، چوب ایت بال، چوب اسنوکر، ماهوت، شار
  • نوع مالکیت: جواز کسب (مغازه)
  • تلفن: 021-66705602